Onsdag d. 22 februar, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Slangerupscenen, og ved denne lejlighed var flere poster på valg. Der blev således foretaget valg til disse poster, og dermed sammensat en ny bestyrelse.

Slangerupscenens nye bestyrelse er:

  • Simon Mortensen (formand)
  • Lone Seindal (Kasserer)
  • Jesper Højstrup Riis (Bestyrelsesmedlem)
  • Henrik Nielsen (Bestyrelsesmedlem)
  • Maiken Carina Bøhm-Petersen (Bestyrelsesmedlem)
  • Marie Voigt Thyme (Bestyrelsessuppleant)
  • Mia Schørring Jensen (Bestyrelsessuppleant)